Dzięki Systemowi FaktorPlus CO2 już dziś można pogodzić ekonomię z ekologią.

Olej napędowy, pomimo rozwijających się alternatywnych źródeł energii, nadal odgrywa dominującą rolę jako nośnik energii w przemyśle i transporcie. Wzrost zanieczyszczenia środowiska paliwami konwencjonalnymi spowodował wprowadzenie wymogów oraz regulacji, które wiążą się z pogodzeniem ekologii z ekonomią.

Zobacz wideo

FaktorPlus System CO2

System FaktorPlus CO2 ma na celu generowanie dla użytkownika oszczędności oraz poprawienie jego bilansu ekologicznego na różnych poziomach. Zastosowanie naszej technologii obniży zużycie paliwa jak i zredukuje emisję szkodliwych spalin w silnikach i agregatach napędzanych dieslem.

System FaktorPlus CO2, składa się z komponentów, które są tak optymalnie dopasowane, aby osiągnąć maksymalne efekty i wyniki w jego zastosowaniu.

Faktor4000

Refuel

Energize

Purge

FaktorGas

Monitoring

FaktorPlus PURGE

oczyszczanie układu paliwowego

Metoda FaktorPlus PURGE jest nieniszczącą metodą konserwacji do czyszczenia układu paliwowego pojazdu lub agregatu. Dzięki w pełni zautomatyzowanej maszynie "purge" i specjalnemu środkowi czyszczącemu (purge-fluid), układ paliwowy można skutecznie oczyścić z luźnych zanieczyszczeń oraz osadów stałych, które gromadziły się w układzie paliwowym przez długi okres czasu, co w efekcie przywraca pojazdowi bądź agregatowi niemalże pierwotną wydajność z bardziej efektywnym i czystszym spalaniem.

Zalety
w pełni zautomatyzowany i dopuszczona przez TÜV technologia czyszczenia do ulepszenia i konserwacji wszelkich pojazdów, silników i agregatów napędzanych dieslem
optymalizacja rozpylania przy dyszach wtryskowych
trwałe usunięcie szkodliwych pozostałości, jak np. resztek oleju, lakieru, elementów spieczonych
przywrócenie pojazdowi, silnikowi, agregatowi jego niemalże pierwotnej wydajności z bardziej efektywnym i czystszym spalaniem

FaktorPlus ENERGIZE

optymalizacja układu olejowego i smarnego

W silniku, w przekładni, jak i mechanizmie różnicowym przez mechaniczny proces pracy dochodzi do tarcia i zużycia. Te dwa parametry mają miarodajny wpływ na wydajność i żywotność agregatów napędowych. W związku z tym ochrona przeciw zużyciu zyskuje coraz większe znaczenie.

FP Energize Silnik FP Energize Przekładnia
w silniku wytarzana jest stała ochrona przed zużyciem długotrwała ochrona przed zużyciem
oczyszcza silnik z osadu, lakierów i żywic wysoka wytrzymałość na ściskanie
zwiększa się moc silnika redukcja tarcia
redukuje się emisja spalin zapobiega utracie lepkości oraz zużycia oleju

FaktorPlus 4000

ulepszacz paliwa

Ulepszacz paliwa FP 4000 jest dodatkiem do paliwa obniżającym ilość emisji, który został opracowany specjalnie w celu dodawania do diesla/biodiesla i który można bez obaw stosować we wszystkich pojazdach / silnikach / agregatach napędzanych dieslem. Produkt ten znacznie redukuje tworzenie się sadzy, kurzu, tlenku azotu oraz dwutlenku węgla

Dzięki regularnemu stosowaniu zużycie paliwa może być trwale obniżone !

FaktorPlus System tankowania

monitoring zakupu i wydania paliwa

Opatentowany System FaktorPlus tankowania oferuje państwu możliwość prowadzenia przetargów i rozliczeń z dostawcą za pośrednictwem legalizowanych i atestowanych liczników, które w pełni będą współpracować z Państwa systemem.

Co zyskasz?
nadzór nad zakupem oleju napędowego i automatyczne sterowanie procesem zakupu
kontrola jakości paliwa
poprawa jakości Państwa produktu (filtrowanie/stosowanie Premium Diesel)
zapobieganie szkodom jak diesel bakterie i ochrona przed korozją
redukcja kosztów i optymalizacja procesów biznesowych na wielu poziomach

FaktorPlus Monitoring

nowoczesne zarządzanie taborem pojazdów i sprzętem

Aby poradzić sobie ze stale rosnącymi kosztami, konieczny jest nowoczesny i obszerny management floty pojazdów. Tylko w ten sposób można zoptymalizować procesy operacyjne w obrębie przedsiębiorstwa i zredukować koszty.

Dzięki Systemowi FaktorPlus MONITORING jest możliwe:
nowoczesne zarządzanie parkiem i flotą pojazdów
planowanie pracy pojazdów i harmonogram pracy załogi
obniżka kosztów
redukcja emisji CO2
kontrola kosztów i kontrola logistyczna
zapewnienie jakości
kontrola bilansu energetycznego

FaktorPlus Multi gas

FaktorPlus oferuje również możliwość instalacji gazowej dla silników wysokoprężnych ("dual-fuel"). System FaktorPlus Multi Gaz może być zainstalowany w używanych już w firmie pojazdach i być stosowany dodatkowo obok oleju napędowego.

olej napędowy / H2 (wodór)
olej napędowy / LPG
olej napędowy / CNG

Stosując System FaktorPlus Multi gaz możesz znacząco zredukować zużycie paliwa, emisję spalin polepszając przy tym wydajność silnika!

Dotychczasowa współpraca

...
Nasza dotychczasowa współpraca, która trwa od roku 2007 przyniosła wiele korzyści takich jak:
w naszej flocie pojazdów zużycie paliwa zredukowano o 9,39%
emisje szkodliwych substancji (CO2, CO, NOX) spadły o 29,26%
sadza zmniejszyła się o 61,71%